Inscricións asociados

Inscricións á XXV Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedad da Información

Indicacións para realizar a inscrición

Por restricións sanitarias motivadas polo COVID-19 o aforo é limitado e as inscricións atenderanse por rigorosa orde de chegada. Recibida a súa solicitude, a organización enviará un correo de confirmación da reserva e indicacións para realizar o pago.

Prazo de inscrición

O prazo de inscrición remata o día PROXIMAMENTE , salvo que se complete aforo previamente.

Aloxamento

A organización acordou prezos especiais de aloxamento para asistentes ao evento no Hotel Attica 21 Vigo. A reserva realizarase por parte do interesado directamente no propio hotel. Máis información no teléfono 986462121 ou no correo electrónico comunicacion@aetg.gal.

Normativas do evento

O acceso ao evento rexirase polas normas sanitarias vixentes nese momento.

As imaxes que se xeren durante a celebración do evento publicaranse e daráselles difusión nos diferentes medios de comunicación. A persoa que o desexe poderá manifestar o non consentimento mediante un escrito dirixido á AETG antes da celebración do acto.

A AETG infórmalle que os datos persoais facilitados no presente formulario, serán obxecto de tratamento pola Corporación, coa finalidade de inscribilo ao evento solicitado, xestionar a súa asistencia e, salvo que se opoña, para remitirlle, a través de correo electrónico, comunicados informativos (incluídos remisión de boletíns ou newsletter informativas) sobre a Corporación, as súas actividades e eventos, con independencia de que asista ou non ao evento interesado. Os tratamentos realizados ampáranse no consentimento outorgado ao solicitar inscribirse ao evento e, no interese lexítimo da Corporación para remitirlle comunicados informativos. Con todo, poderá opoñerse en calquera momento a esta última finalidade dirixindo un correo electrónico a administracion@aetg.gal. Os seus datos serán conservados ata a celebración do evento, e posteriormente a efectos de cumprir coas responsabilidades derivadas do devandito tratamento. Por outra banda, respecto ao tratamento de datos con fins informativos e promocionais, conservaremos os datos ata non recibir oposición en contra. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión de datos, así como solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, opoñerse ao mesmo, solicitar no seu caso a portabilidade dos seus datos, e revogar o consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á AETG en EE de Telecomunicación, Lagoas Marcosende s/n 36310 Vigo, Pontevedra, ou ao correo electrónico administracion@aetg.gal. En ambos os casos deberá acreditar a súa identidade, salvo que se dirixa a nós a través do correo electrónico rexistrado como contacto.

Formulario de inscrición

Próximamente.