A Universidade da Coruña vén de crear un polo tecnolóxico para os investigadores

A Universidade da Coruña recollerá o vindeiro venres o Premio Axians á Entidade Galega que aposta polo Desenvolvemento de Infraestruturas Intelixentes de Telecomunicacións pola súa decidida aposta pola creación dun gran ecosistema tecnolóxico

A universidade como catalizador de coñecemento, pero tamén de innovación e progreso económico e social. Leste podería ser, en síntese, o leit motiv que levou ao Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia a conceder á Universidade da Coruña o Premio Axians á Entidade Galega que aposta polo desenvolvemento de Infraestruturas Intelixentes de Telecomunicacións.

O vindeiro venres, no Hotel Finisterre da Coruña, o reitor da UdC, Julio Abalde Alonso, recollerá na Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade de Información un premio que pon en valor o liderado da institución. Un esforzo continuo e constante para impulsar a creación e o desenvolvemento dun gran ecosistema tecnolóxico.

Os Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2023 recoñecerán así un liderado materializado en tres piares: a potencia do CITIC, a creación do Campus Innova da Cidade das TIC e a inestimable achega para lograr que A Coruña fose designada para albergar a Axencia de Supervisión da Intelixencia Artificial (AESIA).

Vaiamos, así pois, por partes para entender un pouco mellor por que a Universidade da Coruña recibiu o Premio Axians.

CITIC, a transferencia como motor da innovación

O CITIC, Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, é moito máis que un centro de coñecemento de vangarda. Alí conviven a diario os grupos de investigación TIC máis competitivos da universidade xunto con departamentos de I+D de empresas do sector.

Desa relación cotiá e constante brota un potencial innovador e unha capacidade de transferencia tecnolóxica á sociedade chamada a grandes metas. Un lugar de encontro único, diferencial, cun percorrido de futuro máis que prometedor.

En definitiva, excelencia investigadora en constante actividade con empresas tecnolóxicas de referencia nunhas instalacións de máis de 3.500 metros cadrados.

Do contido ao continente

Se o CITIC é contido, a Cidade das TIC é o continente. Un escenario perfecto para a innovación e o coñecemento. Para deseñar e encarar os retos da transformación dixital coas garantías necesarias.

Impulsado pola Universidade da Coruña e o Clúster TIC de Galicia co apoio de todas as administracións, a Cidade das TIC é puro ecosistema de vangarda. Alí contribuirase á especialización da comunidade galega no ámbito das tecnoloxías emerxentes, crearase un tecido empresarial máis conectado e competitivo e impulsarase un centro de referencia en intelixencia artificial.

Un polo dixital de primeira orde con multitude de liñas de actuación:

Unha sorte de universo tecnolóxico creado para deseñar moito máis que a Galicia do futuro. Tamén, para ser un puntal a nivel internacional, para conectar cos retos dunha era trufada de desafíos e oportunidades.

AESIA, a guinda do pastel

O terceiro piar que levou á UdC a lograr o Premio Axians foi a súa decidida contribución para lograr que A Coruña sexa a sede da nova Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial (AESIA).

España será o primeiro país europeo en contar cunha institución desta natureza. A AESIA será un piar estratéxico na xestión e liderado do ecosistema español da IA. A axencia creará contornas de proba regulados para testear o comportamento dos sistemas de intelixencia artificial, ademais de publicar guías operacionales de implementación da futura normativa europea neste campo.

A achega da Universidade da Coruña para que a cidade lograse a sede, en dura competencia con outras urbes españolas, foi clave. A conexión entre CITIC, Cidade das TIC e AESIA abre unha nova era para o sector tecnolóxico da comunidade galega.

Un futuro cheo de luces que haberán de iluminar a Galicia que vén…