Inscricións asociados

Inscricións á XXVII Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedad da Información

Indicacións para realizar a inscrición

Para formalizar á súa inscrición é necesario cubrir e enviar o seguinte formulario.

Unha vez recibido, a organización contactará con vostede para facilitarlle a información precisa para realizar o pago da modalidade de inscrición escollida.

Prazo de inscrición

O prazo de inscrición remata o 13 de outubro ás 14:00 h ou ata completar aforo. Pasado este prazo, é preciso consultar coa organización en comunicacion@aetg.gal

Política de cancelación

Non se efectuarán devolucións de cotas por cancelación a partir do 13 de outubro ás 14:00 h.

Formulario de inscrición asociados

(*) Campo obrigatorio

    Marque a opción escollida:

    Información sobre política de privacidade e protección de datos

    A ASOCIACION DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA (AETG) trata os seus datos coa finalidade de realizar a inscrición ao evento solicitado, xestionar a súa asistencia, baseándonos no seu consentimento. E salvo que se opoña, para remitirlle a través de correo electrónico, comunicados informativos relacionados coa AETG baseándonos no interese lexitimo da entidade. Na celebración do evento pódense realizar gravacións ou fotografías con captación da súa imaxe, polo que consinte en que as mesmas poidan ser empregadas co obxectivo de difundir a imaxe corporativa ou a actividade da AETG (páxina web, redes sociais, comunicacións internas ou prensa). A AETG non poderá empregar estas imaxes cunha finalidade diferente. De igual xeito, a gravación do evento poderá poñerse a disposición de xeito gratuíto nas canles habituais da AETG. Os seus datos serán conservados ata a celebración do evento e posteriormente para cumprir coas responsabilidades derivadas. Respecto ao tratamento con fins informativos, conservarémolos ata recibir a súa oposición. Pode exercitar os seus dereitos en calquera momento, solicitándoo en Rúa Juana de vega, 4 1ºI, 15003 A Coruña. Consulte a información adicional e detallada en https://www.aetg.gal/articulos/politica-de-privacidade-e-proteccion-de-datos