Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2023

Coa entrega destes galardóns queremos distinguir, un ano máis, o emprendemento, a investigación e as boas prácticas xeradas no ámbito TIC galego por parte de diferentes persoas e entidades.

José Luis Fernández Carnero

Premio Enxeñeiro do Ano

Pola súa extensa carreira profesional e a súa decidida achega ao desenvolvemento tecnolóxico de Galicia. Directivo de Televés desde 1981, escribiu libros e multitude de artigos técnicos que o converteron nunha referencia dentro do ámbito da innovación e o universo TIC.

O avogado Víctor Salgado recollerá o galardón na Noite Galega das Telecomunicacións 23

Víctor Salgado Seguín

Premio Socio de Honra

Recoñecido experto na normativa relacionada coas TIC, valorouse a súa traxectoria como avogado especializado en dereito tecnolóxico e o seu traballo en ámbitos como a salvagarda dos dereitos das empresas no universo dixital ou a defensa dos dereitos dos cidadáns na Rede.

O proxecto Talentos Inclusivos traballa con nenos de toda Galicia

Proxecto Talentos Inclusivos

Premio Amtega ao Mellor Proxecto TIC con Beneficios Sociais

Desenvolvido polo CITIC e ASPACE e impulsado pola FECYT, recibe o galardón polo seu decidido enfoque na solución dun problema concreto: atender as necesidades especiais das persoas afectadas polo dano cerebral.

Universidade da Coruña

Premio Axians á Entidade Galega que aposta polo desenvolvemento de Infraestruturas Intelixentes de Telecomunicacións

Polo seu liderado en innovación e desenvolvemento de coñecemento e das tecnoloxías TIC a través do CITIC, do Campus Innova da Cidade das TIC e unha decidida e valiosa contribución para lograr que A Coruña fose designada para albergar a Axencia de Supervisión da Intelixencia Artificial (AESIA).

Proxecto Vid-Expert

Premio Vantage Towers ao Mellor Proxecto TIC para a sostibilidade e o coidado da Terra

Impulsado pola consultora tecnolóxica SATEC, recibiu o premio pola súa valiosa achega na redución da pegada de carbono dentro do sector da viticultura.

Marielena Márquez compaxinou os estudos co seu posto como enxeñeira investigadora en Gradiant

Marielena Márquez Barreiro

Premio Mellor Expediente académico do Mestrado en Enxeñaría de Telecomunicación da Universidade de Vigo curso 2022/2023