Miguel Angel López Peña é o director de innovación de SATEC e o responsable de VID-EXPERT

SATEC recibirá o día 20 de outubro o Premio Vantage Towers ao Mellor Proxecto TIC para a Sostibilidade e Coidado da Terra polo proxecto VID-EXPERT, una avanzada ferramenta para reducila pegada de carbono no sector vinícola

Miguel Ángel López Peña é o director de Investigación, Desenvolvemento e Innovación da consultora tecnolóxica SATEC. A compañía recibirá o próximo 20 de outubro o Premio Vantage Towers ao Mellor Proxecto TIC para a Sostibilidade e Coidado da Terra polo proxecto VID-EXPERT.

VID-EXPERT é unha ferramenta tecnolóxica de vangarda que supón un notable avance na redución da pegada de carbono dentro do sector vitivinícola.

López Peña será o encargado de recibir o galardón concedido polo Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación. Un recoñecemento que se fará efectivo na 27 edición da Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información.

Nesta entrevista, o directivo de SATEC profunda no valor de VID-EXPERT e na aposta tecnolóxica da compañía pola innovación.

-Por que desenvolver unha ferramenta desta natureza para o sector vitivinícola? É evidente que se trata dun sector moi relevante a nivel social e económico, pero ten algunha outra particularidade?

-En efecto, é un sector relevante para España e para a maioría das nosas comunidades autónomas. España é o país de Europa con maior superficie de viñedos e produce máis de 40 millóns de hectolitros de viño.

O sector vitivinícola representa o 1% do PIB español. Trátase dun dos principais sectores na loita contra o cambio climático debido á súa dependencia de variacións climáticas, pero tamén á esixencia dos consumidores por produtos cada vez máis sostibles.

Naturalmente, o sector ten as súas particularidades tanto nos ámbitos nacional e rexional como a nivel local. Por exemplo, as tendencias de produción e consumo, os niveis de exportación, a extensión dos cultivos, a dixitalización e tecnificación…

-Cal é a principal innovación de VID-EXPERT?

VID-EXPERT achega varias innovacións. A primeira, e máis importante, é que o noso obxectivo final non é só unha calculadora de pegada de carbono, senón un sistema intelixente de diagnóstico de pegada de carbono.

Isto significa que o sistema non só realizará o cálculo para cada adega e viñedo, senón que, ademais, analizará o resultado do cálculo e proporcionará recomendacións de mellora para reducir emisións, permitirá aos interesados manter o seguimento dos seus datos históricos e mesmo facilitará información para unha posible obtención do certificado Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP) que emite a Federación Española do Viño para identificar adegas medioambientalmente sostibles.

VID-EXPERT e os algoritmos de cálculo

Desde o punto de vista tecnolóxico, o sistema parte dos algoritmos de cálculo da pegada de carbono, deseñados e validados polos investigadores do Grupo Operativo VID-EXPERT e, con eles, desenvolverase un novo sistema de análise, diagnóstico e recomendacións de mellora baseado en técnicas de intelixencia artificial.

Baixo o noso punto de vista, consideramos que o proxecto introduce tamén aspectos innovadores no proceso de desenvolvemento interdisciplinar. Non só é que os membros do Grupo Operativo estean especializados en disciplinas diversas, senón que todos traballamos como un só equipo integrado e participamos activamente en todas as tarefas.

-Con cantas adegas están a traballar?

-Na actualidade estamos a traballar con 20 adegas e 20 viñedos. Pero, a medida que avance o proxecto, esperamos que este número increméntese e poidamos conseguir unha maior cantidade de datos que serán fundamentais para a validación dos algoritmos de cálculo.

Tamén, para un mellor desenvolvemento do sistema de aprendizaxe de máquinas co que ofrecer unha análise, diagnóstico e recomendación máis adecuado segundo as características da adega ou viñedo.

O proxecto VID-EXPERT está xa implantándose en máis de 20 adegas

-Polo que lin, VID-EXPERT traballa na adega pero tamén baixa ao terreo, aos viñedos, supón Iso que está deseñada para traballar de xeito conxunto cos viticultores?

-Si, leste é outro dos aspectos máis importante do proxecto. O sistema nutrirase de datos tanto de adegas como de viñedos, e estes datos serán introducidos no sistema a través de cuestionarios dixitais que faciliten a tarefa aos responsables das instalacións e dos cultivos.

-Se é así, entendo que un dos retos de VID-EXPERT será crear unha interface de uso intuitiva e manexable…

-Si, o noso enfoque baséase en que os formularios para a introdución de datos pódense deseñar de forma sinxela, e póñense ao dispor dos usuarios en forma de aplicación WEB para facilitar o seu manexo por parte dos usuarios. Esta aplicación dispoñerá de compoñentes como textos (analizados automaticamente), campos calculados, selectores de opcións, datos tabulares… xunto con elementos de detección de erros e de axuda.

Ademais, o sistema permitirá precargar datos de resposta anteriores de forma que poidan usar a ferramenta de forma recorrente e ver, en forma de cadro de mando, a evolución e o efecto das boas prácticas que vaian introducindo. Canto máis sinxelo sexa encher o formulario, máis preciso e mellores resultados proporcionará.

-VID-EXPERT usa a ciencia de datos e os desenvolvementos de IA para crear unha calculadora intelixente de pegada de carbono máis eficaz, máis poderosa. Ocorre que neste momento, calquera ferramenta que estruture e procese grandes volumes de datos apoiándose na IA vai ter que estreitar moito como realiza esa explotación e aproveitamento dos datos. Traballaron neste campo? En evitar os riscos asociados á IA dos que tanto se fala ultimamente.

Unha das liñas tecnolóxicas de SATEC é a de intelixencia artificial (IA) e, por suposto, a aplicación de técnicas de intelixencia artificial na ferramenta de diagnóstico é unha parte fundamental do proxecto.

Para o grupo operativo, o risco do uso da IA está, por unha banda, na xestión das fontes de datos para evitar datos sesgados ou pouco fiables. E, por outra banda, no uso actual de sistemas e modelos de terceiros que non poden ser xestionados e validados de forma completa por nós mesmos.

VID-EXPERT vai incluír a IA de modo progresivo e cunha visión de “intelixencia colectiva” na que as intelixencias humanas e artificiais compleméntense, e os datos proveñan de fontes fiables (adegas e viñedos que colaboran no proxecto) e sexan analizados previamente polo equipo do proxecto.

Así, na fase de cálculo da pegada de carbono, a algoritmia será desenvolta polos investigadores e, por tanto, estará baseada en evidencia científica. Nas fases de diagnóstico e recomendación desenvolverase un proceso evolutivo desde modelos de “sistemas expertos” ata chegar a modelos automáticos de “intelixencia artificial explicable” (XAI) nos que, aínda que a máquina aprenderá de forma autónoma, proporcionará información sobre as razóns que sustentan os resultados das análises e as recomendacións.

-Por último, explíqueme que é SATEC, a que se adican principalmente e cales son as propostas de valor da empresa?

-SATEC é unha multinacional española que ofrece solucións e servizos avanzados no ámbito das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), entre as que se atopan disciplinas como ciberseguridade, cloud, big data e analítica de datos, comunicacións avanzadas, desenvolvemento de software ou xestión, operación e soporte de infraestruturas TI, entre outras.

A proposta de valor de SATEC destaca polo seu enfoque na excelencia técnica, a innovación constante e a atención ao cliente. A nosa política de foco no cliente esíxenos aplicar as mellores prácticas do sector e de aí o noso compromiso coa calidade e a mellora continua dos nosos procesos e servizos.

Cunha gran traxectoria e máis de 35 anos de experiencia no mercado, convertémonos nun referente no sector das TIC, brindando solucións personalizadas que axudan aos nosos clientes para optimizar as súas operacións e alcanzar os seus obxectivos comerciais de maneira máis eficiente.